Vermogensrecht2018-11-17T15:38:00+00:00

Vermogensrecht:arbeid, familie & verbintenissen

Naast onze specialisaties willen wij een fullservice kantoor zijn. Daarom voeren wij ook vermogensrechtelijke procedures en vermogensrechtelijke verweren in strafzaken.

Arbeidsrecht

Op het gebied van arbeidsrecht behandelt ons kantoor alle voorkomende zaken.

Voor particulieren

Wij staan u graag bij op het moment dat er een geschil ontstaat met uw werkgever. Dit kan zijn dat uw werkgever uw arbeidsovereenkomst wilt opzeggen (al dan niet met een dringende reden (ook wel ontslag op staande voet genoemd) of wanneer u een loonvordering heeft op uw werkgever. Wij opereren bijvoorbeeld ook op de achtergrond, zodat uw zaak niet onnodig op de spits wordt gedreven. Uw persoonlijke doel staat namelijk voorop en daarbij zoeken wij de beste juridische mogelijkheden.

Voor ondernemers

Ons streven is om er voor te zorgen dat u zo flexibel mogelijk (zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan het goed werkgeverschap) uw personeel kunt inzetten. Ook op momenten dat het bedrijfseconomisch minder goed gaat. Kortom, wij kunnen u bijstaan met betrekking tot de (re-)organisatie van uw personeel. Wij adviseren ook over personeelsbeleid, zodat eventuele geschillen met uw werknemers voorkomen kunnen worden.

De link met strafrecht

Gezien onze expertise in arbeidsrecht zijn wij goed in staat om verweren te voeren in zaken omtrent ongevallen in dienstverband.

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht betreft het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Familierechtelijke gebeurtenissen zijn vaak ingrijpend en treffen de persoonlijke levenssfeer. Er zijn dan vaak veel zaken die besproken, vastgelegd en geregeld moeten worden. Financiële belangen spelen in die situaties een grote rol.

Wij doen veel zaken op het gebied van personen- en familierecht. U kunt op ons een beroep doen in geval van scheidingszaken, alimentatie, omgang of wanneer Bureau Jeugdzorg van plan is uw kind uit huis te plaatsen.

Link met het strafrecht

Strafzaken werken door in familieverbanden. Wij kunnen hierin dan ook hulp bieden of adviseren.

Huurrecht

Het huurrecht heeft betrekking op alle regels op het gebied van huur en verhuur. Conflicten in het huurrecht hebben veelal betrekking op de huur en verhuur van woningen.Onze advocaten staan veel huurders bij die geconfronteerd worden met een gedwongen ontruiming wegens huuroverlast, huurachterstanden of hennepkwekerijen. In deze zaken doen wij er alles aan om een ontruiming te voorkomen en alsnog tot een regeling met de tegenpartij te komen.

(Overige) verbintenissenrecht

In het algemeen verbintenissenrecht behandelen wij alle voorkomende zaken. U kunt daarbij denken aan onrechtmatige publicaties, vorderingen tot nakoming van een verbintenis, vorderingen tot schadevergoeding wegens niet-nakoming, onrechtmatige overheidsdaad en contactverboden.

Laat Roozemond [+] De Haan advocaten u bijstaan

Als u problemen ervaart op het gebied van verbintenissenrecht, waarbij het gaat om zaken in het personen- en familierecht, arbeidsrecht, huurrecht of contractenrecht dat kunt u het beste een advocaat van Roozemond [+] De Haan raadplegen. Want een zorgvuldig opgestelde overeenkomst voorkomt langdurige narigheid. Wij helpen u bij het creëren van helder inzicht in alle zakelijke betrekkingen. Als er eenmaal een conflict dreigt, of als er al een geschil is, wijst onze advocaat u de weg in de wirwar van regels en rechten.

Fullservice kantoor:

br&dh verleent bijstand in arbeidsrechtelijke geschillen, zoals over loon, functiewijzigingen, ontslag et cetera. In strafzaken komt deze expertise goed van pas, bijvoorbeeld in stafzaken met betrekking tot arbeidsomstandigheden.
br&dh verleent rechtsbijstand in familiezaken, zoals scheidingen of alimentatiezaken. Sommige verdachten krijgen uiteindelijk te maken met een echtscheiding, die wij dan vervolgens als fullservice kantoor kunnen oppakken.
br&dh verleent bijstand in huurzaken. Veel verdachten krijgen – vooral als zij voor een langere periode in voorlopige hechtenis verblijven – te maken met huuropzeggingen of ontruimingen. Ook bij zaken omtrent drugslaboratoriums of hennepplantages in huurpanden ontstaat er na een ontruiming vaak een huurgeschil over mogelijke schade. br&dh voert veel procedures omtrent ontruimingen.
br&dh staat ook bedrijven en particulieren bij onder andere ten aanzien van schadezaken, koop, consumententransacties, zekerheden en financieringen. Indien een verdachte aansprakelijk wordt gehouden voor materiële of immateriële schade, dan verleend br&dh daarin bijstand.

Direct contact

Daarom kiest u voor RdH

Wij laten het initiatief niet over aan de wederpartij, tenzij dit in uw belang is.
Onze aanpak is gericht op het behalen van het beste resultaat binnen de korst mogelijke tijd.
Onze advocaten zijn nooit uitgeleerd. Na de universiteit en de beroepsopleiding (zeven jaar) specialiseren de advocaten zich door het volgen van postdoctorale studies. Ook geven de advocaten cursussen aan vakgenoten of professionals.
U dient uw eigen zaak – hoe complex ook – juridisch te begrijpen. Dat is onze taak. Daar zijn geen dure woorden of vakjargon voor nodig. Ook wordt u continu geïnformeerd over de stand van zaken.
Ook buiten kantooruren. Desnoods in de nacht. Bel buiten kantooruren: 06 43 200 390.

Onze specialisten

Jaap-Willem Roozemond
Jaap-Willem RoozemondAdvocaat
Jaap-Willem Roozemond is specialist in (bijzonder) strafrecht en bestuursstrafrecht.
Arjan de Haan
Arjan de HaanAdvocaat
Arjan de Haan is gespecialiseerd in commune strafrecht, jeugdzaken en TBS.
Sarah Melliti
Sarah MellitiAdvocaat
Sarah Melliti is werkzaam op het gebied van het strafrechtzaken.
Rebecca de Haan
Rebecca de HaanAdvocaat
Rebecca de Haan is werkzaam op het gebied van het vermogensrecht, met name gericht op civiele fraudezaken.