Tarieven2018-11-19T15:10:17+00:00

Tarieven Roozemond [+] De Haan advocaten

Particulier en zakelijk

Ons kantoor staat zowel particulieren als ondernemingen en haar (feitelijk) leidinggevenden bij. Wij geven u altijd een realistisch beeld van de mogelijkheden en onmogelijkheden in uw zaak en de kosten die u kunt verwachten.

Tariefmogelijkheden zakelijk

Wij snappen dat u als bedrijf graag grip op de kosten wilt hebben voor uw rechtszaak. Wij kunnen met u de volgende afspraken maken:

  • een totaalbedrag voor de gehele zaak;
  • betaling op basis van het eindresultaat (op basis van de uitspraak rekenen we een hoger of lager uurloon).

Tariefmogelijkheden particulier

Ook als particulier is het mogelijk om afspraken te maken over  tarieven die we hanteren. Ook kan er een vaste prijs worden overeengekomen.

Nu de verzorgende taak van de overheid aan het wegvallen is, is het voor mensen met de lagere inkomens veel moeilijker om hoog gekwalificeerde rechtshulp te krijgen. Roozemond [+] De Haan advocaten maakt zich daarom sterk voor deze groep, zodat zij eveneens toegang hebben tot gespecialiseerde advocaten.

Wij houden bij particulieren daarom rekening met de inkomenspositie (bijvoorbeeld indien u niet in aanmerking komt voor een toevoeging).

Ook het treffen van een betalingsregeling is mogelijk indien dit noodzakelijk is.

Onze kernwaarden

Uw probleem is onze uitdaging. Wij zoeken en presenteren originele realistische oplossingen. Wij zijn ons bewust van vaste denkkaders. Daardoor kunnen wij out of the box oplossingen bieden.
Onze aanpak is gericht op het behalen van het beste resultaat binnen de korst mogelijke tijd.
Onze advocaten zijn nooit uitgeleerd. Na de universiteit en de beroepsopleiding (zeven jaar) specialiseren de advocaten zich door het volgen van postdoctorale studies. Ook geven de advocaten cursussen aan vakgenoten of professionals.
U dient uw eigen zaak – hoe complex ook – juridisch te begrijpen. Dat is onze taak. Daar zijn geen dure woorden of vakjargon voor nodig. Ook wordt u continu geïnformeerd over de stand van zaken.
Ook buiten kantooruren. Desnoods in de nacht. Bel buiten kantooruren: 06 43 200 390.

Direct contact

Gefinancierde rechtsbijstand

Wij staan ook mensen bij met een laag inkomen die zijn aangewezen op gefinancierde rechtsbijstand. Het is in Nederland in de grondwet vastgelegd: wie rechtsbijstand nodig heeft maar dit niet kan betalen heeft recht op financiële hulp. Dat noemen we gefinancierde (of gesubsidieerde) rechtsbijstand. Deze gefinancierde rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand. In de praktijk betaalt de Raad voor Rechtsbijstand een groot deel van de kosten van de advocaat bij onvermogen.

Wij bieden gefinancierde rechtshulp waarbij voor de eigen bijdrage in het voorkomende geval ook een afbetalingsregeling kan worden getroffen.

Pro deo

Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp ondanks uw lage inkomen, dan wordt bekeken of br&dh advocaten uw zaak pro deo kan behandelen.

In sommige gevallen verlenen wij rechtsbijstand kosteloos, indien de noodzaak daartoe is en er geen toevoeging wordt afgegeven door de Raad van Rechtsbijstand.