Privacy- en cookieverklaring br&dh advocaten 2018-05-22T17:02:41+00:00

Privacy- en cookieverklaring br&dh advocaten

De br&dh advocaten zijn zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.

De handelswijze van br&dh advocaten is vanzelfsprekend in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht is geworden.

1.     Identiteit

Rechtspersoon: Bouwman Roozemond & De Haan advocaten (hierna: br&dh advocaten)
bezoekadres: Biltstraat 182, 3572 BR Utrecht
postadres: Postbus 13266, 3507 LG, Utrecht
Contact: kantoor@brdh.nl
Telefoon: 030-2721585
KvK-nummer: 60403551
BTW-identificatienummer: NL 805110501B01

2.     Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door de br&dh advocaten verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met br&dh advocaten Deze overeenkomsten zien er hoofdzakelijk op het leveren van de juridische dienstverlening en rechtsbijstand. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van de br&dh advocaten te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

3.     Cookieverklaring

br&dh advocaten houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

4.     Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

br&dh advocaten deelt je gegevens alleen met andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens br&dh advocaten. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

5.     Beveiligingsniveau

br&dh advocaten beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

6.     Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

7.     Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.brdh.nl) worden gepubliceerd.