Pro deo (gefinancieerde rechtsbijstand)2017-10-06T08:10:55+00:00

Pro deo (gefinancieerde rechtsbijstand)

Het kan voorkomen dat een verdachte niet voldoende financiële middelen heeft om een advocaat te betalen. In dit geval maakt de verdachte mogelijk aanspraak op gefinancierde rechtsbijstand. Dit betekent dat de kosten van de advocaat grotendeels worden betaald door de overheid. De advocaat verricht zijn werkzaamheden dan op basis van een zogenoemde toevoeging welke is vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. De verdachte dient in dit geval een eigen bijdrage te betalen, waarvoor mogelijk bijzondere bijstand kan worden aangevraagd bij de gemeente. In laatstgenoemd geval zal bij een toekenning ook de eigen bijdrage worden vergoed.

De beslissing of een toevoeging wordt verleend – en dus de kosten van de advocaat grotendeels worden vergoed – is afhankelijk van het inkomen en vermogen van de verdachte. Indien de verdachte recht heeft op een toevoeging, wordt de hoogte van de eigen bijdrage bepaald. De hoogte hiervan is eveneens afhankelijk van het inkomen en vermogen van de verdachte. In bepaalde gevallen wordt ook het inkomen en vermogen meegenomen van een partner of huisgenoot. Voor de actuele voorwaarden om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand verwijs ik u naar website van de Raad (klik hier) of neem gerust contact op met één van onze advocaten.

Zie ook

Rechtsbijstand nodig?