kennispagina-hooligans2017-12-14T14:42:02+00:00

Aangehouden als hooligan en een stadionverbod? Hoe werkt het.

br&dh advocaten heeft succesvolle expertise opgebouwd in het bijstaan van zogenoemde hooligans. Naast het verlenen van bijstand in deze strafzaken verlenen wij ook rechtsbijstand als er een stadionverbod wordt opgelegd.

De KNVB kan een stadionverbod opleggen indien een persoon die in bezit is van een toegangs- of seizoenskaart een voetbalgerelateerde overtreding begaat op een wedstrijddag in of in de directe omgeving van het stadion. Deze mogelijkheid heeft de KNVB opgenomen in de standaardvoorwaarden. Iemand die een toegangs- of seizoenskaart koopt, gaat akkoord met deze standaardvoorwaarden.

Indien een stadionverbod van tenminste 12 maanden opgelegd wordt, zal tevens een geldboete worden opgelegd. Dit is neergelegd in artikel 10.3 van de standaardvoorwaarden van de KNVB alsmede in de richtlijn termijn stadionverbod van de KNVB. De boetes die worden opgelegd zijn als volgt (per december 2017):

  • Voor personen in de leeftijdscategorie van 12 tot en 16 jaar bedraagt de geldboete € 100,00
  • Voor personen in de leeftijdscategorie van 16 tot 18 jaar bedraagt de geldboete € 250,00
  • Voor personen van 18 jaar en ouder bedraagt de geldboete € 450,00.

Vaak wordt een stadionverbod opgelegd op het moment dat sprake is van een verdenking van een strafbaar feit. Er wordt door de KNVB gesteld dat je betrokken bent geweest bij een incident. Dit betekent nog niet dat ook is bewezen dat je dit feit hebt begaan. Het stadionverbod gaat echter al wel direct in. Ook moet de boete worden betaald. Als je deze niet betaald, zal de vordering bij de deurwaarder terecht komen en wordt de vordering verhoogd met incassokosten.

Wat is er te doen tegen dit stadionverbod? Allereerst kun je tegen het stadionverbod en de opgelegde boete binnen 14 dagen na de datum waarop het deurwaardersexploot is uitgereikt, bezwaar maken bij de commissie stadionverboden van de KNVB. Hierin kun je beschrijven waarom dat je het niet eens bent met het opgelegde verbod. Als dit bezwaar gegrond wordt verklaard, wordt het stadionverbod ingetrokken. Als deze 14 dagen zijn verstreken, is het helaas niet meer mogelijk om bezwaar te maken. Wij kunnen namens jou dit bezwaar indienen. Let daarbij dus wel goed op de bezwaartermijn.

Daarnaast is het mogelijk om het stadionverbod aan te vechten nadat je bent vrijgesproken of indien de zaak waar het stadionverbod betrekking op heeft door de officier van justitie wordt geseponeerd. Dit is erg eenvoudig. Als je het vonnis van de rechtbank, het arrest van het gerechtshof of de sepotbrief hebt ontvangen, kunnen wij dit vaak al binnen één dag regelen. Ook krijg je in dat geval de boete die je hebt betaald terug. Neem direct contact met ons op, zodat wij dit voor jou kunnen regelen.

Zie ook

Ben je aangehouden?