Bestuursstrafrecht – bijzonder strafrecht – handhaving2018-11-17T15:36:20+00:00

Bestuursstrafrecht en handhaving

Bijzonder strafrecht: fraude, valsheid in geschrifte, oplichting etc

De overheid speelt een belangrijke rol in het maatschappelijk leven: op veel en uiteenlopende terreinen moet de overheid regulerend optreden. Het bestuurs(strafrecht) is het deel van het recht dat ziet op deze regulering.

De relatie tussen de overheid enerzijds en burgers en bedrijven anderzijds wordt geregeld door het bestuursrecht. Het is een veelomvattend rechtsgebied waar u ook als burger misschien wel vaker mee te maken heeft, dan u zich realiseert. Een kleine selectie:

 • Zorgfraude (RdH advocaten treedt op in veel mega strafzaken in de zorg);
 • Milieudelicten;
 • Voedsel en waren delicten;
 • Handhaving (boetes, sluiting panden, bibob, boetes, verboden- en geboden);
 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG);
 • EMA cursus, verklaring omtrent de rijgeschiktheid, invordering rijbewijs;
 • Sociaalzekerheidsrechtfraude;
 • Wet wapens en munitie (jachtakten en schietsport KNSA).

Wat wij doen in het bestuursrecht:

Bestuursrecht is een terrein met veel haken en ogen. Het is daarom wijs om, wanneer u in aanraking daarmee komt, een advocaat in te schakelen gezien de enorme belangen die er kunnen spelen. Vaak spitsen verweren zich toe op bevoegdheid van de overheid om een besluit te nemen en wie de bewijslast draagt.

Wij kunnen u alles vertellen over de wetgeving rondom bestuursrecht en we kennen het bestuursprocesrecht en zien de kruisverbanden met het strafrecht en het civiele recht als dat aan de orde is. Deze combinatie maakt Roozemond [+] De Haan Advocaten uitermate spitsvondig om u in bestuurszaken met raad en daad bij te staan.

Fraude, vaak ten laste gelegd als valsheid in geschrifte op oplichting, is een bijzondere tak van het strafrecht waarbij niet alleen particulieren, maar ook (de directeur en/of feitelijk leidinggevende van) een onderneming mee geconfronteerd kan worden. Veel voorkomende soorten fraude zijn: uitkeringsfraude, PGB-fraude, faillissementsfraude, belastingfraude (bijvoorbeeld een BTW carroussel), oplichting, vervalsing, financiële producten en diensten, computerfraude, hypotheekfraude en verzekeringsfraude. Strafrechtelijke onderzoeken (onder leiding van een fraude-officier) worden uitgevoerd door:

 • Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD);
 • Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA);
 • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT);
 • Inspectie SZW;
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ);
 • Autoriteit Financiële Markten (AFM);
 • Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU);
 • Autoriteit Consument en Markt (ACM).
 • Financieel Expertise Centrum (FEC) (ondersteuning van de diensten en inspecties).

Inbeslagname administratie en andere maatregelen?

In fraudezaken kunt u geconfronteerd worden met inbeslagname van administratie, beslagen op bankrekeningen en andere maatregelen die een grote impact op uw persoon of bedrijf hebben. Daarnaast kunt u worden aangehouden, verhoord worden en kan het OM vragen om u langer vast te houden. Indien het tot een veroordeling komt kan de rechtbank u niet alleen een boete of een werkstraf, maar ook gevangenisstraffen opleggen. Het is daarom van belang om tijdig de bijstand van een advocaat in te roepen.

Indien er een inval plaatsvindt, belt u (of direct betrokkenen) dan direct om bijstand: 06-43 200 390.

Mr. Roozemond is op dit terrein gespecialiseerd. Zijn kracht ligt in twee specialisaties die beiden voorkomen in fraude zaken: het strafrecht (NVJSA) en het bestuursrecht (Grotius Academie). Indien u verdachte bent in een fraudezaak of bent opgeroepen voor verhoor, neemt u dan contact met Jaap-Willem Roozemond of met Arjan de Haan.

Wanneer is het bestuursrecht

Inkeerregelingen van vreemd vermogen in het buitenland / vergrijpboetes / verzuimboeten
Alle zaken omtrent handhaving van het Nederlandse drugsbeleid behandelt RdH advocaten. Hierbij kan gedacht worden aan BIBO trajecten of andere sluitingen van zogenoemde drugspanden door gemeenten.
Als u onterecht als verdachte bent aangemerkt, heeft u in de regel schade geleden. RdH advocaten voert procedures tegen de Staat der Nederlanden voor rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaden.
RdH advocaten staat cliënten bij op uiteenlopende bijzondere rechtsgebieden met een link met het strafrecht. De gebieden zijn: zorgfraude, milieudelicten, fiscale delicten, uitkeringsfraude et cetera.
RdH advocaten verleent bijstand in strafzaken ten aanzien van misdrijven zoals in de Auteurswet neergelegd. RdH advocaten heeft hierin expertise, onder andere ten aanzien van gebruik van logo’s van de Rijksoverheid.

Direct contact

Daarom kiest u voor RdH

Uw probleem is onze uitdaging. Wij zoeken en presenteren originele realistische oplossingen. Wij zijn ons bewust van vaste denkkaders. Daardoor kunnen wij out of the box oplossingen bieden.
Onze aanpak is gericht op het behalen van het beste resultaat binnen de korst mogelijke tijd.
Onze advocaten zijn nooit uitgeleerd. Na de universiteit en de beroepsopleiding (zeven jaar) specialiseren de advocaten zich door het volgen van postdoctorale studies. Ook geven de advocaten cursussen aan vakgenoten of professionals.
U dient uw eigen zaak – hoe complex ook – juridisch te begrijpen. Dat is onze taak. Daar zijn geen dure woorden of vakjargon voor nodig. Ook wordt u continu geïnformeerd over de stand van zaken.
Ook buiten kantooruren. Desnoods in de nacht. Bel buiten kantooruren: 06 43 200 390.

Onze specialisten

Jaap-Willem Roozemond
Jaap-Willem RoozemondAdvocaat
Jaap-Willem Roozemond is specialist in (bijzonder) strafrecht en bestuursstrafrecht.
Arjan de Haan
Arjan de HaanAdvocaat
Arjan de Haan is gespecialiseerd in commune strafrecht, jeugdzaken en TBS.
Sarah Melliti
Sarah MellitiAdvocaat
Sarah Melliti is werkzaam op het gebied van het strafrechtzaken.
Rebecca de Haan
Rebecca de HaanAdvocaat
Rebecca de Haan is werkzaam op het gebied van het vermogensrecht, met name gericht op civiele fraudezaken.